Genesis 46:22

Bulgarian(i) 22 Тези са синовете на Рахил, които се родиха на Яков — всичките четиринадесет души.