Genesis 46:22

Croatian(i) 22 To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu - u svemu njih četrnaest.