Genesis 32:15

Bulgarian(i) 15 тридесет дойни камили с малките им, четиридесет крави и десет бика, двадесет магарици и десет жребчета,