Genesis 33

Bulgarian(i) 1 След това Яков повдигна очи и ето, Исав идваше, и четиристотин мъже с него. И раздели децата на Лия и на Рахил и на двете слугини. 2 Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата й след тях, а Рахил и Йосиф — най-отзад. 3 А сам той отиде пред тях и седем пъти се поклони до земята, докато стигна при брат си. 4 И Исав изтича да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна, и те заплакаха. 5 И като повдигна очи и видя жените и децата, каза: Какви са ти тези? И той каза: Това са децата, които Бог благодатно подари на слугата ти. 6 Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха. 7 И Лия и децата й пристъпиха и се поклониха, а после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха. 8 Тогава Исав каза: За какво ти е целият този стан, който срещнах? А той каза: За да намеря благоволението на господаря си. 9 А Исав каза: Имам достатъчно, брате мой, ти задръж своите си. 10 Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм намерил благоволение пред теб, приеми подаръка ми от ръката ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, и ти беше благосклонен към мен. 11 Приеми, моля ти се, подаръка ми, който ти е поднесен, защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко. И като настояваше, той прие. 12 Тогава Исав каза: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред теб. 13 Но Яков му каза: Господарят ми знае, че децата са нежни, и че имам със себе си дойни овце и говеда, и ако ги пресилят само един ден, цялото стадо ще измре. 14 Господарят ми нека замине, моля те, пред слугата си, а аз ще карам полека според хода на добитъка, който е пред мен, и според хода на децата, докато стигна при господаря си в Сиир. 15 А Исав каза: Поне да оставя с теб неколцина от хората, които са с мен. Но той каза: Каква нужда, стига да намеря благоволението на господаря си? 16 И така, в същия ден Исав се върна по пътя си за Сиир. 17 А Яков замина за Сокхот, където си построи къща и направи кошари за добитъка си. Затова мястото се нарече Сокхот. 18 И като се върна от Падан-Арам, Яков дойде благополучно в града Сихем, който е в ханаанската земя, и се разположи пред града. 19 И купи за сто сребърника нивата, където разпъна шатрата си, от синовете на Емор, бащата на Сихем. 20 Там издигна олтар, и го наименува Ел-Елое Израил.