Genesis 24:9

Bulgarian(i) 9 Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това нещо.