Genesis 24:9

Norwegian(i) 9 Da la tjeneren sin hånd under Abrahams, sin herres lend og lovte ham dette med ed.