Matthew 8:8

ACVI(i)
   8 G2532 CONJ και And G611 V-AOP-NSM αποκριθεις Having Answered G3588 T-NSM ο Tho G1543 N-NSM εκατονταρχος Centurion G5346 V-IXI-3S εφη Said G2962 N-VSM κυριε Lord G1510 V-PXI-1S ειμι I Am G3756 PRT-N ουκ Not G2425 A-NSM ικανος Worthy G2443 CONJ ινα That G1525 V-2AAS-2S εισελθης Thou Should Come G5259 PREP υπο Under G3588 T-ASF την Tha G4721 N-ASF στεγην Roof G3450 P-1GS μου Of Me G235 CONJ αλλα But G3440 ADV μονον Only G2036 V-2AAM-2S ειπε Speak G3056 N-DSM λογω Word G2532 CONJ και And G3588 T-NSM ο Tho G3816 N-NSM παις Boy G3450 P-1GS μου Of Me G2390 V-FPI-3S ιαθησεται Will Be Healed