Matthew 27:40

ACVI(i)
   40 G2532 CONJ και AND G3004 V-PAP-NPM λεγοντες SAYING G3588 T-NSM ο THO G2647 V-PAP-NSM καταλυων WHO DESTROY G3588 T-ASM τον THO G3485 N-ASM ναον TEMPLE G2532 CONJ και AND G3618 V-PAP-NSM οικοδομων WHO BUILD G1722 PREP εν IN G5140 N-DPF τρισιν THREE G2250 N-DPF ημεραις DAYS G4982 V-AAM-2S σωσον SAVE G4572 F-2ASM σεαυτον THYSELF G1487 COND ει IF G1488 V-PXI-2S ει THOU ARE G5207 N-NSM υιος SON G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G2597 V-2AAM-2S καταβηθι COME DOWN G575 PREP απο FROM G3588 T-GSM του THO G4716 N-GSM σταυρου CROSS