Matthew 27:40

SBLGNT(i) 40 καὶ λέγοντες· Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, ⸀κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
SBL Greek NT Apparatus

40 κατάβηθι WH Treg NIV RP ] καὶ κατάβηθι NA