Jude 1:16

ACVI(i)
   16 G3778 D-NPM ουτοι THESE G1526 V-PXI-3P εισιν ARE G1113 N-NPM γογγυσται GRUMBLERS G3202 A-NPM μεμψιμοιροι FAULT-FINDING G4198 V-PNP-NPM πορευομενοι GOING G2596 PREP κατα ACCORDING TO G3588 T-APF τας THAS G1939 N-APF επιθυμιας LUSTS G846 P-GPM αυτων OF THEM G2532 CONJ και AND G3588 T-NSN το THE G4750 N-NSN στομα MOUTH G846 P-GPM αυτων OF THEM G2980 V-PAI-3S λαλει SPEAKS G5246 A-APN υπερογκα OVERBLOWN G2296 V-PAP-NPM θαυμαζοντες MARVELING G4383 N-APN προσωπα PERSONAGES G5484 ADV χαριν FOR SAKE G5622 N-GSF ωφελειας OF ADVANTAGE