Numbers 35:28

ABP_GRK(i)
  28 G1722 εν γαρ G1063   G3588 τη G4172 πόλει G3588 της G2707.1 καταφυγής αυτού G1473   G2730 κατοικείτω G2193 έως G599 αποθάνη G3588 ο G2409 ιερεύς G3588 ο G3173 μέγας G2532 και G3326 μετά G3588 το G599 αποθανείν G3588 τον G2409 ιερέα G3588 τον G3173 μέγαν G1879.1 επαναστραφήσεται G3588 ο G5407 φονεύσας G1519 εις G3588 την G1093 γην G3588 της G2697 κατασχέσεως αυτού G1473