Jeremiah 33:13

ABP_GRK(i)
  13 G1722 εν G4172 πόλεσι G3588 της G3714 ορεινής G2532 και G1722 εν G4172 πόλεσι G3588 της G* Σεφηλά G2532 και G1722 εν G4172 πόλεσι G3588 της G* Ναγέβ G2532 και G1722 εν G1093 γη G* Βενιαμίν G2532 και G1722 εν G3588 ταις G2945 κύκλω G* Ιερουσαλήμ G2532 και G1722 εν G4172 πόλεσιν G* Ιούδα G2089 έτι G3928 παρελεύσεται G4263 πρόβατα G1909 επί G5495 χείρα G705 αριθμούντος G2036 είπε G2962 κύριος