Ruth 3:2

  3:2   2532 και And 3568 νυν now, 3780 ουχί is not * Βοόζ Boaz 1107.1 γνώριμος a near acquaintance 1473 ημίν to us, 3739 ου of whom 1510.7.2 ης you were 3326 μετά with 3588 των   2877-1473 κορασίων αυτού his young women? 2400 ιδού Behold, 1473 αυτός he 3039 λικμά winnows 3588 τον at the 257 άλωνα threshing-floor 3588 των of the 2915 κριθών barley 3778 ταύτη this 3588 τη   3571 νυκτί night.