Ruth 2:1

  2:1   2532 και And 3588 τη to * Νοομί Naomi 435 ανήρ was a male 1107.1 γνώριμος acquaintance 3588 τω to 435-1473 ανδρί αυτής her husband, 3588-1161 ο δε and the 435 ανήρ man 1415 δυνατός was mighty 2479 ισχύϊ in strength 1537 εκ of 3588 της the 4772 συγγενείας kin * Ελιμέλεχ of Elimelech; 2532 και and 3686 όνομα the name 1473 αυτώ to him * Βοόζ was Boaz.