Psalms 86:5

  86:5   3754 ότι For 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 5543 χρηστός are gracious, 2532 και and 1933 επιεικής lenient, 2532 και and 4179.4 πολυέλεος full of mercy 3956 πάσι to all 3588 τοις the 1941 επικαλουμένοις ones calling upon 1473 σε you.