Psalms 70:1

  70:1   3588 ο O 2316 θεός God, 1519 εις for 3588 την   996-1473 βοήθειάν μου my help 4337 πρόσχες heed me! 2962 κύριε O lord, 1722-3588-997 εις το βοηθήσαί [2to help 1473 μοι 3me 4692 σπεύσον 1hasten]!