Psalms 119:92

  119:92   1508 ει μη Were it not 3754 ότι that 3588 ο   3551-1473 νόμος σου your law 3191.1-1473 μελέτη μου [2my meditation 1510.2.3 εστί 1is], 5119 τότε then 302 αν would 622 απωλόμην I have been destroyed 1722 εν in 3588 τη   5014-1473 ταπεινώσει μου my humiliation.