Proverbs 4:16

  4:16   3756 ου [3not 1063 γαρ 1For 3361 μη 2they shall] 5258.1 υπνώσωσιν sleep, 1437-3361 εάν μη unless 2554 κακοποιήσωσιν they should have done evil. 851 αφήρηται [2is removed 5258 ύπνος 1Sleep] 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 2532 και and 3756 ου they do not 2837 κοιμώνται go to bed.