Joshua 22:22

  22:22   3588-2316 ο θεός God, 3588 ο the 2316 θεός [3God 2962 κύριός 1 lord 1510.2.3 εστι 2is]. 2532 και And 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο   2316-2962 θεός κύριος the lord God 1473 αυτός himself 1492 οίδε knows, 2532 και and * Ισραήλ Israel 1473 αυτός itself 1097 γνώσεται shall know; 1487 ει if 1722 εν [2by 646 αποστασία 3defection 4131.2 επλημμελήσαμεν 1we trespassed] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 3361-4506 μη ρύσαιτο may he not rescue 1473 ημάς us 1722 εν in 3588 τη   2250-3778 ημέρα ταύτη this day.