Isaiah 38:18

  38:18   3756 ου [6not 1063 γαρ 1For 3588 οι 2the ones 1722 εν 3in 86 άδου 4Hades 134 αινέσουσί 5shall] praise 1473 σε you; 3761 ουδέ nor 3588 οι the ones 599 αποθνήσκοντες dying 2127 ευλογήσουσί shall bless 1473 σε you; 3761 ουδέ nor 1679 ελπιούσιν shall [4hope 3588 οι 1the ones 1722 εν 2in 86 άδου 3Hades] 3588 την   1654-1473 ελεημοσύνην σου on your charity.