Hebrews 7:24

  7:24   3588-1161 ο δε but he, 1223 διά because of 3588 το   3306-1473 μένειν αυτόν his abiding 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon, 531 απαράβατον [3inviolable 2192 έχει 1has 3588 την 2the] 2420 ιερωσύνην priesthood.