Esther 5:7

  5:7   2532 και And 2036 είπε she said, 3588 το The 155 αίτημά request 1473 μου of mine 2532 και and 3588 το   515.1-1473 αξίωμά μου my petition,