Esther 3:11

  3:11   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω   * Αμάν to Haman, 3588-3303 το μεν As for the 694 αργύριον silver, 2192 έχε you have it! 3588-1161 τω δε and for the 1484 έθνει nation, 5530 χρώ you treat it 5613 ως as 2309 θέλεις you want!