2 Samuel 16:14

  16:14   2532 και And 2064 ήλθεν [3went 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 2532 και and 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 1590 εκλελυμένοι being faint; 2532 και and 404 ανέψυξαν they refreshed 1563 εκεί there.