Revelation 18:3

TR(i)
  3 G3754 CONJ οτι G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3631 N-GSM οινου G3588 T-GSM του G2372 N-GSM θυμου G3588 T-GSF της G4202 N-GSF πορνειας G846 P-GSF αυτης G4095 (G5758) V-RAI-3S πεπωκεν G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G1484 N-NPN εθνη G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G935 N-NPM βασιλεις G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G3326 PREP μετ G846 P-GSF αυτης G4203 (G5656) V-AAI-3P επορνευσαν G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G1713 N-NPM εμποροι G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1411 N-GSF δυναμεως G3588 T-GSN του G4764 N-GSN στρηνους G846 P-GSF αυτης G4147 (G5656) V-AAI-3P επλουτησαν
ERV(i) 3 For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and the merchants of the earth waxed rich by the power of her wantonness.