Matthew 21:38

TR(i)
  38 G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G1092 N-NPM γεωργοι G1492 (G5631) V-2AAP-NPM ιδοντες G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G2036 (G5627) V-2AAI-3P ειπον G1722 PREP εν G1438 F-3DPM εαυτοις G3778 D-NSM ουτος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G2818 N-NSM κληρονομος G1205 (G5773) V-XXM-2P δευτε G615 (G5725) V-PAS-1P αποκτεινωμεν G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G2722 (G5632) V-2AAS-1P κατασχωμεν G3588 T-ASF την G2817 N-ASF κληρονομιαν G846 P-GSM αυτου
ERV(i) 38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.