Mark 9:19

TR(i)
  19 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G611 (G5679) V-AOP-NSM αποκριθεις G846 P-DSM αυτω G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει G5599 INJ ω G1074 N-VSF γενεα G571 A-VSF απιστος G2193 CONJ εως G4219 PRT-I ποτε G4314 PREP προς G5209 P-2AP υμας G1510 (G5704) V-FXI-1S εσομαι G2193 CONJ εως G4219 PRT-I ποτε G430 (G5695) V-FDI-1S ανεξομαι G5216 P-2GP υμων G5342 (G5720) V-PAM-2P φερετε G846 P-ASM αυτον G4314 PREP προς G3165 P-1AS με
ERV(i) 19 And he answereth them and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him unto me.