Mark 16:14

TR(i)
  14 G5305 ADV υστερον G345 (G5740) V-PNP-DPM ανακειμενοις G846 P-DPM αυτοις G3588 T-DPM τοις G1733 A-NUI ενδεκα G5319 (G5681) V-API-3S εφανερωθη G2532 CONJ και G3679 (G5656) V-AAI-3S ωνειδισεν G3588 T-ASF την G570 N-ASF απιστιαν G846 P-GPM αυτων G2532 CONJ και G4641 N-ASF σκληροκαρδιαν G3754 CONJ οτι G3588 T-DPM τοις G2300 (G5666) V-ADP-DPM θεασαμενοις G846 P-ASM αυτον G1453 (G5772) V-RPP-ASM εγηγερμενον G3756 PRT-N ουκ G4100 (G5656) V-AAI-3P επιστευσαν
ERV(i) 14 And afterward he was manifested unto the eleven themselves as they sat at meat; and he upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.