Mark 12:1

TR(i)
  1 G2532 CONJ και G756 (G5662) V-ADI-3S ηρξατο G846 P-DPM αυτοις G1722 PREP εν G3850 N-DPF παραβολαις G3004 (G5721) V-PAN λεγειν G290 N-ASM αμπελωνα G5452 (G5656) V-AAI-3S εφυτευσεν G444 N-NSM ανθρωπος G2532 CONJ και G4060 (G5656) V-AAI-3S περιεθηκεν G5418 N-ASM φραγμον G2532 CONJ και G3736 (G5656) V-AAI-3S ωρυξεν G5276 N-ASN υποληνιον G2532 CONJ και G3618 (G5656) V-AAI-3S ωκοδομησεν G4444 N-ASM πυργον G2532 CONJ και G1554 (G5639) V-2AMI-3S εξεδοτο G846 P-ASM αυτον G1092 N-DPM γεωργοις G2532 CONJ και G589 (G5656) V-AAI-3S απεδημησεν
ERV(i) 1 And he began to speak unto them in parables. A man planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a pit for the winepress, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.