John 19:23

TR(i)
  23 G3588 T-NPM οι G3767 CONJ ουν G4757 N-NPM στρατιωται G3753 ADV οτε G4717 (G5656) V-AAI-3P εσταυρωσαν G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G2983 (G5627) V-2AAI-3P ελαβον G3588 T-APN τα G2440 N-APN ιματια G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G4160 (G5656) V-AAI-3P εποιησαν G5064 A-APN τεσσαρα G3313 N-APN μερη G1538 A-DSM εκαστω G4757 N-DSM στρατιωτη G3313 N-NSN μερος G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G5509 N-ASM χιτωνα G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G5509 N-NSM χιτων G729 A-NSM αρραφος G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G509 ADV ανωθεν G5307 A-NSM υφαντος G1223 PREP δι G3650 A-GSM ολου
ERV(i) 23 The soldiers therefore, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also the coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.