Hebrews 9:7

TR(i)
  7 G1519 PREP εις G1161 CONJ δε G3588 T-ASF την G1208 A-ASF δευτεραν G530 ADV απαξ G3588 T-GSM του G1763 N-GSM ενιαυτου G3441 A-NSM μονος G3588 T-NSM ο G749 N-NSM αρχιερευς G3756 PRT-N ου G5565 ADV χωρις G129 N-GSN αιματος G3739 R-ASN ο G4374 (G5719) V-PAI-3S προσφερει G5228 PREP υπερ G1438 F-3GSM εαυτου G2532 CONJ και G3588 T-GPN των G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G51 N-GPN αγνοηματων
ERV(i) 7 but into the second the high priest alone, once in the year, not without blood, which he offereth for himself, and for the errors of the people: