Acts 6:7

TR(i)
  7 G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G837 (G5707) V-IAI-3S ηυξανεν G2532 CONJ και G4129 (G5712) V-IPI-3S επληθυνετο G3588 T-NSM ο G706 N-NSM αριθμος G3588 T-GPM των G3101 N-GPM μαθητων G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ G4970 ADV σφοδρα G4183 A-NSM πολυς G5037 PRT τε G3793 N-NSM οχλος G3588 T-GPM των G2409 N-GPM ιερεων G5219 (G5707) V-IAI-3P υπηκουον G3588 T-DSF τη G4102 N-DSF πιστει
ERV(i) 7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly; and a great company of the priests were obedient to the faith.