Acts 16:4

TR(i)
  4 G5613 ADV ως G1161 CONJ δε G1279 (G5711) V-INI-3P διεπορευοντο G3588 T-APF τας G4172 N-APF πολεις G3860 (G5707) V-IAI-3P παρεδιδουν G846 P-DPM αυτοις G5442 (G5721) V-PAN φυλασσειν G3588 T-APN τα G1378 N-APN δογματα G3588 T-APN τα G2919 (G5772) V-RPP-APN κεκριμενα G5259 PREP υπο G3588 T-GPM των G652 N-GPM αποστολων G2532 CONJ και G3588 T-GPM των G4245 A-GPM πρεσβυτερων G3588 T-GPM των G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ
ERV(i) 4 And as they went on their way through the cities, they delivered them the decrees for to keep, which had been ordained of the apostles and elders that were at Jerusalem.