2 Timothy 1:3

TR(i)
  3 G5485 N-ASF χαριν G2192 (G5719) V-PAI-1S εχω G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G3739 R-DSM ω G3000 (G5719) V-PAI-1S λατρευω G575 PREP απο G4269 N-GPM προγονων G1722 PREP εν G2513 A-DSF καθαρα G4893 N-DSF συνειδησει G5613 ADV ως G88 A-ASF αδιαλειπτον G2192 (G5719) V-PAI-1S εχω G3588 T-ASF την G4012 PREP περι G4675 P-2GS σου G3417 N-ASF μνειαν G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G1162 N-DPF δεησεσιν G3450 P-1GS μου G3571 N-GSF νυκτος G2532 CONJ και G2250 N-GSF ημερας
ERV(i) 3 I thank God, whom I serve from my forefathers in a pure conscience, how unceasing is my remembrance of thee in my supplications, night and day