Acts 26:4

TR(i)
  4 G3588 T-ASF την G3303 PRT μεν G3767 CONJ ουν G981 N-ASF βιωσιν G3450 P-1GS μου G3588 T-ASF την G1537 PREP εκ G3503 N-GSF νεοτητος G3588 T-ASF την G575 PREP απ G746 N-GSF αρχης G1096 (G5637) V-2ADP-ASF γενομενην G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1484 N-DSN εθνει G3450 P-1GS μου G1722 PREP εν G2414 N-DPN ιεροσολυμοις G2467 (G5758) V-RAI-3P ισασιν G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G2453 A-NPM ιουδαιοι
ERV(i) 4 My manner of life then from my youth up, which was from the beginning among mine own nation, and at Jerusalem, know all the Jews;