1 Peter 2:20

TR(i)
  20 G4169 I-NSN ποιον G1063 CONJ γαρ G2811 N-NSN κλεος G1487 COND ει G264 (G5723) V-PAP-NPM αμαρτανοντες G2532 CONJ και G2852 (G5746) V-PPP-NPM κολαφιζομενοι G5278 (G5692) V-FAI-2P υπομενειτε G235 CONJ αλλ G1487 COND ει G15 (G5723) V-PAP-NPM αγαθοποιουντες G2532 CONJ και G3958 (G5723) V-PAP-NPM πασχοντες G5278 (G5692) V-FAI-2P υπομενειτε G5124 D-NSN τουτο G5485 N-NSF χαρις G3844 PREP παρα G2316 N-DSM θεω
ERV(i) 20 For what glory is it, if, when ye sin, and are buffeted [for it], ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer [for it], ye shall take it patiently, this is acceptable with God.