Matthew 7:14

RP(i) 14 τι 5101 {I-NSN} στενη 4728 {A-NSF} η 3588 {T-NSF} πυλη 4439 {N-NSF} και 2532 {CONJ} τεθλιμμενη 2346 5772 {V-RPP-NSF} η 3588 {T-NSF} οδος 3598 {N-NSF} η 3588 {T-NSF} απαγουσα 520 5723 {V-PAP-NSF} εις 1519 {PREP} την 3588 {T-ASF} ζωην 2222 {N-ASF} και 2532 {CONJ} ολιγοι 3641 {A-NPM} εισιν 1510 5719 {V-PAI-3P} οι 3588 {T-NPM} ευρισκοντες 2147 5723 {V-PAP-NPM} αυτην 846 {P-ASF}