Matthew 7:14

BKR(i) 14 Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.