John 1:13

RP(i) 13 οι 3739 {R-NPM} ουκ 3756 {PRT-N} εξ 1537 {PREP} αιματων 129 {N-GPN} ουδε 3761 {CONJ-N} εκ 1537 {PREP} θεληματος 2307 {N-GSN} σαρκος 4561 {N-GSF} ουδε 3761 {CONJ-N} εκ 1537 {PREP} θεληματος 2307 {N-GSN} ανδρος 435 {N-GSM} αλλ 235 {CONJ} εκ 1537 {PREP} θεου 2316 {N-GSM} εγεννηθησαν 1080 5681 {V-API-3P}