Psalms 72:20

PBG(i) 20 A tuć się kończą modlitwy Dawida, syna Isajego.