Luke 24:51

PBG(i) 51 I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba.