Luke 24:50

PBG(i) 50 I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im.