Psalms 72:20

BKR(i) 20 Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.