Proverbs 24:19

PBG(i) 19 Nie gniewaj się dla złośników, ani się udawaj za niepobożnymi;