Proverbs 24:19

DSV(i) 19 Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de goddelozen.