Proverbs 24:19

Bulgarian(i) 19 Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на безбожните,