Nehemiah 10:30

PBG(i) 30 A że nie damy córek naszych narodom onej ziemi, i córek ich brać nie będziemy synom naszym.