Nehemiah 10:30

BKR(i) 30 Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým,