Nehemiah 10:30

FinnishPR(i) 30 Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi.