Lamentations 3:55

PBG(i) 55 Wzywam imienia twego, o Panie! z dołu bardzo głębokiego.